Disclaimer

Hees Design stelt haar media getoonde informatie met zorg en aandacht samen. De websites worden automatisch voorzien van de meest recente weerupdates. Toch is het helaas mogelijk dat de informatie onjuist is. Hees Design en bij deze website betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina’s en enige schade veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze websites.

Hoewel Hees Design zeer selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Hees Design worden onderhouden, wordt afgewezen.

Copyright

Alle media en onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Hees Design. Niets van deze websites mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, het internet of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hees Design. Het delen van informatie afkomstig van deze websites via sociale media is toegestaan, mits het niet voor commerciƫle doeleinden bestemd is.

Privacyverklaring

Hees Design respecteert de privacy van de bezoekers van haar websites en zorgt voor een vertrouwelijke behandeling van de gegevens. GPS-gegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacyregelgeving behandeld.

Cookies

Veel websites van Hees Design maken gebruik van cookies. Door de informatieverzameling wordt een volgend bezoek aan de site vergemakkelijkt. Deze informatie bevat, naast het IP-adres van de bezoeker, geen naam- en adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. De bezoeker kan zijn browser zo instellen dat hij of zij tijdens een volgend bezoek aan de website geen cookies ontvangt. Dit kan wel tot gevolg hebben dat de website niet ten volle benut kan worden. Lees meer over cookies in het Privacy beleid.